Mae dyfodol seiber yn cychwyn yma…

Cartref i ragoriaeth mewn uwchsgilio seiber, adeiladu mentrau unigryw a gwelyau prawf seiber arloesol. Croeso i glwstwr seiber Prifddinas-Ranbarth Caerdydd.

Uwchsgilio mewn Seiber

Uwchsgilio mewn Seiber

Chwilio am gyrsiau seiber ymarferol? Mae gennym ni gyrsiau wedi’u teilwra i’ch cyfnod gyrfa.

Cyrsiau

Adeiladwch eich Menter

Adeiladwch eich Menter

Trowch eich syniadau seiber arloesol yn fenter lwyddiannus mewn dim ond 12 mis

Menter

Profi a Diogelu

Profi a Diogelu

Dilyswch eich systemau seiber yn ein labordai seiberddiogelwch blaengar

Profi a Diogelu

Ein Clwstwr Seiber

Ein Clwstwr Seiber

Darganfyddwch gryfder y clwstwr seiber ym Mhrifddinas-Ranbarth Caerdydd

Clwstwr

Sut alla i gymryd rhan?

Rydym am glywed oddi wrth...

Entrepreneuriaid

P’un a oes gennych syniad yr hoffech ei gyflwyno i’r farchnad, neu os ydych yn llawn egni a brwdfrydedd dros ddatrys problemau seiberddiogelwch, rydym am glywed gennych.

Cysylltwch

Busnesau

A oes gennych chi broblem seiberddiogelwch yn eich sefydliad na allwch chi ddod o hyd i'r dechnoleg neu'r broses gywir i'w datrys? Neu a ydych chi angen pobl â sgiliau seiber i sicrhau bod eich sefydliad yn ddiogel? Gallwn ni helpu.

Cysylltwch

Seiber fanteision y dyfodol

Mae galw mawr am sgiliau ymarferol mewn seiberddiogelwch ym mhob math o sefydliadau. Mae gennym rai rhaglenni sgiliau rhagorol eisoes yn y rhanbarth, ond rydym hefyd yn gwybod y gall pobl ganfod seiberddiogelwch fel tipyn o ddirgelwch. Dyna lle gallwn ni helpu.

Cysylltwch

Rhagoriaeth, wedi ei brofi

Archwiliwch beth sy'n gwneud ein rhanbarth yn lle ar gyfer rhagoriaeth seiber fyd-eang

Digwyddiadau i ddod

Gweler yr holl ddigwyddiadau
UNDEB MYFYRWYR CAERDYDD, PARC PL, CAERDYDD CF10 3QN

Digwyddiad i Weithwyr Seiber y Dyfodol CU

Gweler yr holl ddigwyddiadau

Sbotolau ar...Seiber

Gweld yr holl Sbotolau ar...Seiber

Cofrestrwch i'n cylchlythyr

Cewch y wybodaeth ddiweddaraf am y tueddiadau a’r technolegau seiberddiogelwch diweddaraf trwy ymuno â chylchlythyr y Cyber Innovation Hub heddiw.

Gallwch ddad-danysgrifio unrhyw bryd trwy glicio ar y ddolen yn nhroedyn ein e-byst. I gael gwybodaeth am ein harferion preifatrwydd, ewch i’n gwefan: polisi preifatrwydd We use Mailchimp as our marketing platform. By clicking below to subscribe, you acknowledge that your information will be transferred to Mailchimp for processing. Learn more about Mailchimp's privacy practices here.