Oes gennych chi syniad seiber yr hoffech chi ei roi’n fyw? Ymateb i un o’n heriau

Mae dyfodol seiber yn cychwyn yma…

Bydd yr Hyb Arloesedd Seiber yn rhyddhau potensial Prifddinas-Ranbarth Caerdydd, gan greu cyflenwad o’r radd flaenaf o gynhyrchion seiberddiogelwch newydd, busnesau twf uchel, a thalent â sgiliau technegol.

Beth ydyn ni'n ei gynnig?

Rydym yn lapio timau masnachol o amgylch atebion sy’n torri tir newydd ac yn darparu hyfforddiant sgiliau seiber arbenigol sy’n canolbwyntio ar dechnoleg.

Adeiladu Menter

Rydyn ni'n dod â'r syniadau gorau (a'u crewyr!) i'n rhaglen adeiladu menter unigryw, ac yn cefnogi datblygiad cyflym datrysiadau newydd, arloesol - rydyn ni wedyn yn cynorthwyo i'w rhoi ar y farchnad.

Arloesi a arweinir gan her

Rydym yn gweithio gyda busnesau a’r sector cyhoeddus i fynd drwy heriau arloesi sy’n cael eu harwain gan y farchnad – yna ysgogi datblygiad cyflym o atebion newydd, arloesol sy’n galluogi busnesau i gaffael yr ateb.

Hyfforddiant ymarferol byr

Mae ein cyrsiau’n cynnig amgylchedd dysgu eithriadol sy’n darparu sgiliau ymarferol a phrofiad byd go iawn, gan eich paratoi ar gyfer heriau sy’n esblygu’n barhaus yn yr oes ddigidol.

Sut alla i gymryd rhan?

Rydym am glywed oddi wrth...

Entrepreneuriaid

P’un a oes gennych syniad yr hoffech ei gyflwyno i’r farchnad, neu os ydych yn llawn egni a brwdfrydedd dros ddatrys problemau seiberddiogelwch, rydym am glywed gennych.

Cysylltwch

Busnesau

A oes gennych chi broblem seiberddiogelwch yn eich sefydliad na allwch chi ddod o hyd i'r dechnoleg neu'r broses gywir i'w datrys? Neu a ydych chi angen pobl â sgiliau seiber i sicrhau bod eich sefydliad yn ddiogel? Gallwn ni helpu.

Cysylltwch

Seiber fanteision y dyfodol

Mae galw mawr am sgiliau ymarferol mewn seiberddiogelwch ym mhob math o sefydliadau. Mae gennym rai rhaglenni sgiliau rhagorol eisoes yn y rhanbarth, ond rydym hefyd yn gwybod y gall pobl ganfod seiberddiogelwch fel tipyn o ddirgelwch. Dyna lle gallwn ni helpu.

Cysylltwch
Cyflwyno’r Hyb Arloesedd Seiber

Ein dull unigryw

Rydym yn cydgysylltu cynlluniau strategol â seilwaith ffisegol o amgylch arloesi seiberddiogelwch. Credwn fod ein cyfuniad o ddatblygu sgiliau ymarferol, magu busnes a chyflymu cynnyrch ar draws diwydiant a’r byd academaidd yn unigryw yn y DU.

Drwy adeiladu màs critigol o weithgarwch, gyda chyflawni llwyddiannus, byddwn yn denu buddsoddiad cenedlaethol a rhyngwladol i’r rhanbarth, gyda buddion economaidd i’n partneriaid, cyllidwyr, a’r gymuned ehangach.

Pam ni?

Trwy’r Ganolfan Seiberddiogelwch Genedlaethol, mae Prifysgol Caerdydd a Phrifysgol De Cymru yn cael eu cydnabod gan Lywodraeth y DU am ragoriaeth mewn ymchwil, arloesedd ac addysg seiberddiogelwch. Mae gennym hefyd bartneriaid diwydiant cryf – Airbus, CGI a Thales – yn ogystal â chysylltiadau cryf ag ysgolion a cholegau ar draws y rhanbarth.

Mae Sefydliad Alacrity wedi sefydlu rhaglenni entrepreneuriaeth ac adeiladu menter, tra bod Tramshed Tech yn fan cydweithio blaenllaw a chymuned gychwynnol yn y rhanbarth, gyda chwmnïau seiberddiogelwch ar safleoedd ac ymrwymiad i dyfu mentrau sy’n cael eu gyrru gan dechnoleg a seiber.

Partneriaid a chyfeillion

View all partners

Newyddion diweddaraf

View all news
View all news

Gweld ein Heriau agored

Yn unrhyw un o’r prosiectau, mae angen syniadau arnom y gellir eu datblygu a’u profi’n gyflym gyda’r potensial i gael eu graddio a’u defnyddio ledled y DU dros y misoedd nesaf.

Cofrestrwch i'n cylchlythyr

Cewch y wybodaeth ddiweddaraf am y tueddiadau a’r technolegau seiberddiogelwch diweddaraf trwy ymuno â chylchlythyr y Cyber Innovation Hub heddiw.

Gallwch ddad-danysgrifio unrhyw bryd trwy glicio ar y ddolen yn nhroedyn ein e-byst. I gael gwybodaeth am ein harferion preifatrwydd, ewch i’n gwefan: polisi preifatrwydd We use Mailchimp as our marketing platform. By clicking below to subscribe, you acknowledge that your information will be transferred to Mailchimp for processing. Learn more about Mailchimp's privacy practices here.