Y Clwstwr

Sbotolau ar...Seiber yn CCR

Yn ogystal â gweithwyr â sgiliau seiber a chadwyn gyflenwi o BBaChau sydd ar ddod, rydym hefyd yn gwybod y bydd unrhyw un sy’n dymuno symud i “glwstwr” yn chwilio am fuddiannau cyffredin. I dynnu sylw at yr arbenigedd a’r gallu sydd ar gael yng Nghymru, rydym yn tynnu sylw at y sefydliadau clwstwr sy’n arwain y ffordd ar y dirwedd seibr fyd-eang o bob rhan o Brifddinas-Ranbarth Caerdydd.

Os hoffech i ni hwyluso cyflwyniad i unrhyw un o'r cwmnïau hyn, cysylltwch â ni.

Sbotolau ar....PureCyber

Grymuso Busnesau Trwy Atebion Seiberddiogelwch Arloesol

Sbotolau ar...Jacobs

Trawsnewid Heriau yn Gyfleoedd

Sbotolau ar...PwC

Sbarduno Seiber Gydnerth a Thwf Cynhwysol yng Nghymru

Sbotolau ar....Thales

Arwain y Ffordd ym maes Seiberddiogelwch a Gwydnwch OT

Sbotolau ar....Airbus

Arloesi Dyfodol Seiberddiogelwch.

Sbotolau ar....CGI

Helpu cleientiaid i reoli heriau diogelwch cymhleth gydag ymagwedd sy'n canolbwyntio ar fusnes

Cofrestrwch i'n cylchlythyr

Cewch y wybodaeth ddiweddaraf am y tueddiadau a’r technolegau seiberddiogelwch diweddaraf trwy ymuno â chylchlythyr y Cyber Innovation Hub heddiw.

Gallwch ddad-danysgrifio unrhyw bryd trwy glicio ar y ddolen yn nhroedyn ein e-byst. I gael gwybodaeth am ein harferion preifatrwydd, ewch i’n gwefan: polisi preifatrwydd We use Mailchimp as our marketing platform. By clicking below to subscribe, you acknowledge that your information will be transferred to Mailchimp for processing. Learn more about Mailchimp's privacy practices here.