Cyfle PhD wedi’i ariannu’n llawn ar gyfer Syniadau Seiber Arloesol Academi PhD CyberInvent

Mae Academi PhD CyberInvent yn torri tir newydd drwy gysylltu ymchwil academaidd ag arloesedd yn y ‘byd go iawn’ ym maes seiberddiogelwch. Mae’r rhaglen PhD hon, a ariennir yn llawn, wedi’i theilwra ar gyfer myfyrwyr a goruchwylwyr sydd â syniadau ymchwil sy’n barod ar gyfer y farchnad. Ymunwch â ni i gael cymorth o’r dechrau i’r diwedd: datblygu cysyniadau i adeiladu tîm masnachol o’ch cwmpas, mentora, cyfleusterau o’r radd flaenaf, rhwydwaith byd-eang, a gwybodaeth fanwl am y farchnad – hyn oll mewn amgylchedd cyffrous i fusnesau newydd.

Mae’r academi yn eich ariannu ac yn eich cefnogi i ddatblygu eich syniad i fod yn fusnes masnachol cwbl weithredol.

Ceisiadau Ar Gau – Os ydych chi’n angerddol am seiberddiogelwch ac arloesedd, rydym yn eich annog i archwilio ein Rhaglen Adeiladu Menter.

Pam dewis Academi PhD CyberInvent? Lle mae Ymchwil Seiberddiogelwch Arloesol yn Cwrdd â Chyflymder Datblygu Busnes Newydd...

PhD wedi’i ariannu’n llawn: Canolbwyntio ar ymchwil arloesol heb bryderon ariannol, gyda thâl o £19,237 am dair blynedd.

Hyfforddiant Entrepreneuriaeth: Ennill sgiliau i droi syniadau yn fusnesau ffyniannus.

Cymorth i Fusnesau Newydd: Cymorth cynhwysfawr – adeiladu tîm, cyllido a lansio.

Effaith yn y ‘Byd Go Iawn’: Datrys heriau seiberddiogelwch critigol gyda datrysiadau y mae galw mawr amdanynt.

Astudio yn Ysgol Cyfrifiadureg a Gwybodeg Caerdydd: Dod yn rhan o ysgol ymchwil cryf, deinamig a rhyngwladol llwyddiannus.

Ceisiadau Ar Gau

Os ydych chi’n angerddol am seiberddiogelwch ac arloesedd, rydym yn eich annog i archwilio ein Rhaglen Adeiladu Menter.

 • Ewch i CyberSight25 i ddod o hyd i broblemau seiberddiogelwch sy’n effeithio ar y ‘byd go iawn’.
 • Dewiswch her sydd o ddiddordeb i chi ac sy’n cyd-fynd â’ch arbenigedd.
 • Mae’r pynciau’n cynnwys: Metrigau seiberddiogelwch, rheoli ymddygiad defnyddwyr, Gen-AI ar gyfer diogelwch, effeithiolrwydd rheolyddion technoleg, lliniaru risg trydydd parti, ac integreiddio amrywiaeth o ddatrysiadau diogelwch.

Yn Academi PhD CyberInvent, mae’n rhaid i bynciau fynd i’r afael â heriau seiber yn y ‘byd go iawn’ sy’n cael eu harwain yn uniongyrchol gan arweinwyr y diwydiant. Mae’r dull hwn yn sicrhau bod datblygiadau arloesol yn torri tir newydd a hefyd yn barod ar gyfer y farchnad hefyd, gan sicrhau llwyddiant masnachol i’r byd academaidd.

Cybersight25

Mae’r PhD ar gael drwy Ysgol Cyfrifiadureg a Gwybodeg Caerdydd, Prifysgol Caerdydd. Sicrhewch eich bod yn bodloni’r gofynion mynediad ar gyfer astudio PhD ym Mhrifysgol Caerdydd:

 • Gradd Anrhydedd 2:1 neu radd meistr mewn cyfrifiadura neu feysydd cysylltiedig.
 • Bydd profiad proffesiynol perthnasol hefyd yn cael ei ystyried.
 • Mae’n bosibl y bydd angen hyfedredd mewn mathemateg lefel gradd (neu gyfwerth) ar gyfer meysydd prosiect penodol.
 • Rhaid i ymgeiswyr, lle nad Saesneg yw eu hiaith gyntaf, ddangos eu hyfedredd drwy gael sgôr IELTS o 6.5 o leiaf, gydag o leiaf 6.0 ym mhob cydran sgiliau. Darllenwch ein gofynion iaith Saesneg i gael rhagor o fanylion.
Darllenwch fwy ar wefan Prifysgol Caerdydd
 • Cyflwynwch eich datganiad o ddiddordeb gyda chynnig sy’n mynd i’r afael â’r her CyberSight25 rydych chi wedi’i dewis.
 • Amlinellwch eich gweledigaeth a’ch dull gweithredu yn glir, ac egluro sut mae eich datrysiad yn datrys y broblem.
 • Gwnewch yn siŵr bod eich cynnig yn cynnwys cyfiawnhad masnachol dros hyfywedd y farchnad.

Ceisiadau Ar Gau

Os ydych chi’n angerddol am seiberddiogelwch ac arloesedd, rydym yn eich annog i archwilio ein Rhaglen Adeiladu Menter.

Adeiladwch eich Menter
 • Ar ôl cael eich derbyn, byddwch yn cael eich paru â goruchwyliwr PhD sy’n rhannu’r un diddordeb â chi.
 • Manteisiwch ar arweiniad arbenigol drwy gydol eich taith PhD.
 • Cofrestru yn Academi PhD CyberInvent i ddechrau eich rhaglen PhD, a ariennir yn llawn am 3 blynedd.
 • Cymryd rhan mewn ymchwil, cael mynediad at gyfleusterau o’r radd flaenaf, a chael mentora.

Yn dilyn eich PhD – cewch gyfle i droi eich ymchwil yn fenter fasnachol drwy ein Rhaglen Adeiladu Menter.

Ein rhaglen adeiladu menter yw eich tocyn i drawsnewid eich datrysiadau seiberddiogelwch arloesol yn fentrau llwyddiannus yn yr amser mwyaf erioed.

Rydyn ni’n dod o hyd i’r dalent orau, ac yn adeiladu tîm o’ch cwmpas, yn darparu mynediad at fentoriaid, cynghorwyr ac adnoddau’r diwydiant ac yn sicrhau bod gan eich syniadau tyniant y farchnad i wneud ei farc ar y diwydiant seiberddiogelwch.

Rhaglen Adeiladu Menter.

Yr Ymgeiswyr Delfrydol: Ceisiadau Ar Gau

Os ydych chi’n angerddol am seiberddiogelwch ac arloesedd, rydym yn eich annog i archwilio ein Rhaglen Adeiladu Menter.

Adeiladwch eich Menter

Cofrestrwch i'n cylchlythyr

Cewch y wybodaeth ddiweddaraf am y tueddiadau a’r technolegau seiberddiogelwch diweddaraf trwy ymuno â chylchlythyr y Cyber Innovation Hub heddiw.

Gallwch ddad-danysgrifio unrhyw bryd trwy glicio ar y ddolen yn nhroedyn ein e-byst. I gael gwybodaeth am ein harferion preifatrwydd, ewch i’n gwefan: polisi preifatrwydd We use Mailchimp as our marketing platform. By clicking below to subscribe, you acknowledge that your information will be transferred to Mailchimp for processing. Learn more about Mailchimp's privacy practices here.