Oes gennych chi syniad seiber yr hoffech chi ei roi’n fyw? Ymateb i un o’n heriau

Digwyddiadau

Rhwydwaith Niwroamrywiaeth mewn Seiber

Dod â diwydiant, y byd academaidd, darparwyr hyfforddiant a chynrychiolwyr y trydydd sector at ei gilydd i rannu arfer gorau wrth recriwtio a chefnogi gweithwyr niwroamrywiol.

Manylion Digwyddiad
  • LleoliadTramshed Tech
  • Dyddiad16 month_11 2023
  • Amser10:00 - 15:00
Register

Am y digwyddiad hwn

 

Dod â diwydiant, y byd academaidd, darparwyr hyfforddiant a chynrychiolwyr y trydydd sector at ei gilydd i rannu arfer gorau wrth recriwtio a chefnogi gweithwyr niwroamrywiol.

Amcangyfrifir bod 1 o bob 7 o bobl yn niwroddargyfeiriol, sef mwy na 15% o weithlu’r DU. Gall niwroamrywiaeth gynnwys awtistiaeth, Anhwylder Diffyg Canolbwyntio a Gorfywiogrwydd (ADHD), dyslecsia, dyspracsia, a syndrom Tourette.

Crëwyd yr Hyb Seiber Arloesedd (CIH) i ryddhau potensial Prifddinas-Ranbarth Caerdydd, gan greu cyflenwad o gynhyrchion seiberddiogelwch newydd o safon fyd-eang, busnesau twf uchel, a thalent â sgiliau technegol. Er mwyn helpu i sicrhau bod y cyfleoedd hyn yn hygyrch i bob unigolyn yn y gymuned, bydd CIH yn lansio Rhwydwaith Niwroamrywiaeth mewn Seiber, Cymru ym mis Tachwedd 2023.

Mae gan y rhwydwaith dri phrif darged:

1. Creu rhwydwaith o gyflogwyr a chynrychiolwyr diwydiant i rannu arfer gorau ac ymdrechu i wneud pob gweithle seiber yng Nghymru yn fwy hygyrch i’r boblogaeth niwroamrywiol, gan roi hwb i geisiadau gyda’r cwmnïau hynny.

2. Defnyddio’r wybodaeth hon a chymorth arbenigol i hyfforddi cyflogwyr a sefydliadau academaidd ar sut i wneud prosesau ymgeisio, cyfweliadau a chynefino yn niwroamrywiol gyfeillgar.

3. Hyrwyddo Seiberddiogelwch fel llwybr gyrfa i’r gymuned niwroamrywiaeth, gan ddefnyddio technegau priodol.

Bydd y cyfarfod cychwynnol hwn yn cynnwys cyflwyniadau gan Awtistiaeth Cymru a’n partneriaid sy’n gyflogwyr ynghylch beth yw niwroamrywiaeth a sut y gall cyflogwyr wneud eu gweithleoedd yn fwy hygyrch i weithwyr niwroamrywiaeth.

Darperir cinio.

Arbedwch eich lle

Cofrestrwch yma os gwelwch yn dda

Lleoliad

Unit D Pendyris Street Cardiff CF11 6BH Cael cyfarwyddiadau

Cofrestrwch i'n cylchlythyr

Cewch y wybodaeth ddiweddaraf am y tueddiadau a’r technolegau seiberddiogelwch diweddaraf trwy ymuno â chylchlythyr y Cyber Innovation Hub heddiw.

Gallwch ddad-danysgrifio unrhyw bryd trwy glicio ar y ddolen yn nhroedyn ein e-byst. I gael gwybodaeth am ein harferion preifatrwydd, ewch i’n gwefan: polisi preifatrwydd We use Mailchimp as our marketing platform. By clicking below to subscribe, you acknowledge that your information will be transferred to Mailchimp for processing. Learn more about Mailchimp's privacy practices here.