Oes gennych chi syniad seiber yr hoffech chi ei roi’n fyw? Ymateb i un o’n heriau

Digwyddiadau

Gweminar: Gweledigaeth i Fentro

Manylion Digwyddiad
  • LleoliadOnline
  • Dyddiad24 month_10 2023
  • Amser11:00 - 12:00
Register

Cyber Innovation Hub: O Weledigaeth i Fentro

Ydych chi‘n dod at ddiwedd eich ymchwil ac yn meddwl tybed sut y gallech chi ei droi‘n fusnes newydd? Ydych chi‘n ansicr ble i fynd am gefnogaeth i wneud hyn?

Beth pe baem yn adeiladu tîm masnachol o’ch cwmpas ac yn eich helpu i droi eich ymchwil yn fenter fasnachol lawn? Ymunwch â’r weminar hon i weld beth allwn nicynnig i chi.

Ymunwch â’r weminar hon i weld beth allwn ni cynnig i chi.

“Mae creu busnes newydd yn anodd. Dwi wedi gweld nifer o raddedigion PhD â photensial aruthrol ar gyfer busnesau newydd, ond pan ofynnaf iddynt os ydyn yn bwriadu cychwyn busnes, mae nhw’n ateb “Dydw i ddim yn gwybod ble i ddechrau”. Dyma beth y sefydlwyd Hyb Arloesedd Seiber ar ei gyfer! Dewch i weithio gyda ni a byddwn yn eich helpu i‘w symud ymlaen. Rydych chi wedi treulio 4 blynedd ar hyn!! Peidiwch â gadael iddo eistedd ar y silff. Gallwn hyd yn oed eich talu tra byddwch ar y rhaglen!”

Yr Athro Pete Burnap Athro Gwyddor Data a Seiberddiogelwch

Cofrestrwch i'n cylchlythyr

Cewch y wybodaeth ddiweddaraf am y tueddiadau a’r technolegau seiberddiogelwch diweddaraf trwy ymuno â chylchlythyr y Cyber Innovation Hub heddiw.

Gallwch ddad-danysgrifio unrhyw bryd trwy glicio ar y ddolen yn nhroedyn ein e-byst. I gael gwybodaeth am ein harferion preifatrwydd, ewch i’n gwefan: polisi preifatrwydd We use Mailchimp as our marketing platform. By clicking below to subscribe, you acknowledge that your information will be transferred to Mailchimp for processing. Learn more about Mailchimp's privacy practices here.