Sut mae'n gweithio?

Efallai bod gennych chi'r datrysiad seiberddiogelwch mawr nesaf ond nad oes gennych chi syniad ble i ddechrau ei fasnacheiddio - dyna lle mae ein rhaglen adeiladu menter yn dod i mewn. Ynghyd â diwydiant, rydyn ni'n gosod heriau y gallai eich syniadau eu datrys. Beth ydych chi'n aros amdano?

Mae croeso i bawb gyflwyno eu syniadau ar sut y gallent fynd i’r afael â’r her a gyflwynir. Gallech fod yn fyfyriwr, yn academydd, neu’n wir unrhyw un sydd â syniadau mawr a’r egni i’w droi’n fenter fasnachol.

Heriau Agored

Yn hollbwysig, rydym yn chwilio am ymatebion sy’n mynd i’r afael â’r her, sy’n newydd ac yn arloesol ac sydd â llwybr clir i’r farchnad.

Byddwch yn cael eich partneru â thîm a recriwtiwyd gan Sefydliad Alacrity a allai gynnwys pobl â sgiliau fel peirianneg meddalwedd, dylunio cynnyrch, arbenigedd masnachol, a datblygu busnes.

Bydd yr aelodau tîm eraill hyn yn dod yn gyd-sylfaenwyr i chi a, gyda’ch gilydd, byddwch yn gweithio i ffurfio busnes dros 12 mis y rhaglen. Byddwch i gyd yn derbyn cyflog misol o £1500 tra ar y rhaglen.

2. Heriau Agored

Beth ydych chi'n ei gael gennym ni:

 • Her a arweinir gan y farchnad sy'n cynnig y cyfle i ddatblygu cynnyrch sy'n berthnasol yn y farchnad.
 • Cyflog o £1500 y mis i gynorthwyo gyda'ch costau byw tra byddwch ar y rhaglen.
 • Bod yn rhan o dîm amlddisgyblaethol a fydd yn gweithio gyda chi i ddatblygu eich syniadau yn fusnes hyfyw.
 • Rhaglen brofedig a fydd yn eich arwain trwy syniadaeth, datblygu a phrofi cynnyrch, marchnata a chynhyrchu refeniw.
 • Mynediad i'n cyfleusterau gwely prawf i helpu i brofi a dilysu eich syniadau ac i ofod ffisegol yn TramShed Tech.
 • Mynediad at arbenigedd ymchwil ym Mhrifysgol Caerdydd, arbenigedd diwydiant trwy ein partneriaid a phrofiad magu Sefydliad Alacrity.

Beth sydd ei angen arnom gennych chi?

 • Ymateb i un o'n heriau! Os oes gennych chi syniad da a fydd yn mynd i’r afael ag un o’r problemau seiber yr ydym wedi’u nodi, yna byddem wrth ein bodd yn clywed gennych.
 • Trwyddedu unrhyw eiddo deallusol (ED) cefndirol y byddwch yn dod gyda chi. Mae hyn er mwyn i chi ac aelodau eraill eich tîm ddefnyddio'r ED cefndir hwnnw i ddatblygu'ch syniad yn fusnes.
 • Bydd unrhyw eiddo deallusol a ddatblygir yn ystod y rhaglen yn cael ei gadw gan yr Hyb ar ran y tîm.
 • Mae'r rhaglen fagu yn para 12 mis a bydd disgwyl i chi weithio bob dydd yn rhanbarth Casnewydd/Caerdydd tra byddwch ar y rhaglen.
 • Os bydd yn llwyddiannus, ar ôl y rhaglen 12 mis, bydd yr ED yn cael ei ddychwelyd i'r cwmni newydd yn gyfnewid am gyfran ecwiti yn y cwmni i gydnabod y gefnogaeth a roddir gan yr Hyb.
 • Bydd gweddill yr ecwiti yn cael ei rannu rhwng sylfaenwyr y cwmni.

Cofrestrwch i'n cylchlythyr

Cewch y wybodaeth ddiweddaraf am y tueddiadau a’r technolegau seiberddiogelwch diweddaraf trwy ymuno â chylchlythyr y Cyber Innovation Hub heddiw.

Gallwch ddad-danysgrifio unrhyw bryd trwy glicio ar y ddolen yn nhroedyn ein e-byst. I gael gwybodaeth am ein harferion preifatrwydd, ewch i’n gwefan: polisi preifatrwydd We use Mailchimp as our marketing platform. By clicking below to subscribe, you acknowledge that your information will be transferred to Mailchimp for processing. Learn more about Mailchimp's privacy practices here.