Sut i gyflwyno'ch datrysiad:

Rydym yn edrych am ddisgrifiad clir o’r broblem yr ydych yn ei datrys, gweledigaeth glir ar gyfer eich datrysiad arfaethedig, ac unigrywiaeth neu newydd-deb eich datrysiad.

Mae gennych yr opsiwn o ymateb gan ddefnyddio'r ffurflen destun neu uwchlwytho fideo byr sy'n amlinellu eich cynnig. Mae nodiadau canllaw, y meini prawf gwerthuso a thrawsgrifiadau fideo ar gael ar waelod y dudalen hon.

Rydym yn argymell yn gryf eich bod yn adolygu'r dogfennau canllaw, prosesau, a fideos cyn cyflwyno'ch datrysiad.

 • Manylion personol (ni fydd eich manylion personol yn cael eu rhannu gyda'r gwerthuswyr)
 • Gwnewch ddatganiad o'r broblem y bydd eich ateb yn ei datrys
 • Rhowch ddisgrifiad clir o'r datrysiad rydych chi'n ei gynnig.
 • Rhowch gyfiawnhad masnachol wedi'i ddiffinio'n dda ar gyfer eich ateb
 • Ydych chi'n berchen ar unrhyw hawliau a/neu unrhyw Eiddo Deallusol a ddefnyddir yn eich cynnig?

Canllawiau Fideo

Rydym yn eich cynghori’n gryf i wylio’r fideos canllaw isod cyn llenwi’r ffurflen gais. Bydd y fideos hyn yn eich helpu i ddeall yr hyn yr ydym yn edrych amdano a sut i gyflwyno’ch datrysiad.

Trosolwg yr her

Deall strwythur y rhaglen adeiladu menter

Y Datganiad Problem

Sut i greu datganiad problem effeithiol

Y Datganiad Ateb

Sut i egluro eich datrysiad mewn datganiad clir a hygyrch

Cyfiawnhad Masnachol

Eglurwch pam mae eich datrysiad nid yn unig yn ymarferol, ond hefyd yn fasnachol hyfyw

Eiddo Deallusol (IP)

Mae deall eiddo deallusol yn hanfodol pan ddaw'n fater o gomisiynu syniadau.

Eisiau dysgu mwy?

Deall sut mae'r Rhaglen Adeiladu Mentro yn gweithio yn y gweminar fer hon.

Dogfennau Ategol

 • Lawrlwythwch Nodiadau Cyfarwyddyd (PDF)

  .PDF270.7KBDiweddarwyd diwethaf: 6th Mar 2024 at 5:53pm
  Lawrlwytho ffeil
 • Lawrlwythwch Meini Prawf Gwerthuso (PDF)

  .PDF133.59KBDiweddarwyd diwethaf: 6th Mar 2024 at 5:54pm
  Lawrlwytho ffeil

Cofrestrwch i'n cylchlythyr

Cewch y wybodaeth ddiweddaraf am y tueddiadau a’r technolegau seiberddiogelwch diweddaraf trwy ymuno â chylchlythyr y Cyber Innovation Hub heddiw.

Gallwch ddad-danysgrifio unrhyw bryd trwy glicio ar y ddolen yn nhroedyn ein e-byst. I gael gwybodaeth am ein harferion preifatrwydd, ewch i’n gwefan: polisi preifatrwydd We use Mailchimp as our marketing platform. By clicking below to subscribe, you acknowledge that your information will be transferred to Mailchimp for processing. Learn more about Mailchimp's privacy practices here.