Rhestr wirio

Cyn i chi gyflwyno'ch datrysiad, rydym yn argymell yn gryf eich bod yn adolygu'r dogfennau canllaw, prosesau, a fideos cyn cyflwyno'ch datrysiad.

Er mwyn i'ch cais gael ei dderbyn, rhaid i chi gyflwyno'r holl wybodaeth ofynnol. Mae hyn yn cynnwys yr holl feysydd gorfodol o'r ffurflen gais a bydd methu â chwblhau'r meysydd hyn yn arwain at wrthod eich cais ar y sail ei fod yn anghyflawn.

  • Cyn cyflwyno her, gwnewch yn siŵr eich bod wedi darllen am strwythur y rhaglen.
  • Wedi nodi trosglwyddo eiddo deallusol i'r hyb seiber a dosbarthu ecwiti ar ddiwedd y rhaglen.
  • Drwy gyflwyno ymateb rydych yn cadarnhau bod y wybodaeth a roddwyd yn gyflawn ac yn gywir.
  • Mae gennych ddisgrifiad clir o'r datrysiad yr ydych yn ei gynnig
  • Wedi darparu cyfiawnhad masnachol wedi'i ddiffinio'n dda ar gyfer eich ateb
  • Yn fodlon ac yn gallu cael eu lleoli o fewn pellter teithio i Gasnewydd/Caerdydd
  • Yn barod i droi eich syniad yn fenter fasnachol gyflawn o fewn 12 mis, a fydd yn tyfu ac yn cynyddu ledled y byd.

Cyflwyno’ch ateb!

 

Cofrestrwch i'n cylchlythyr

Cewch y wybodaeth ddiweddaraf am y tueddiadau a’r technolegau seiberddiogelwch diweddaraf trwy ymuno â chylchlythyr y Cyber Innovation Hub heddiw.

Gallwch ddad-danysgrifio unrhyw bryd trwy glicio ar y ddolen yn nhroedyn ein e-byst. I gael gwybodaeth am ein harferion preifatrwydd, ewch i’n gwefan: polisi preifatrwydd We use Mailchimp as our marketing platform. By clicking below to subscribe, you acknowledge that your information will be transferred to Mailchimp for processing. Learn more about Mailchimp's privacy practices here.