A oes gennych chi'r datrysiad seiberddiogelwch mawr nesaf ond heb syniad ble i ddechrau ei fasnacheiddio?

Edrych dim pellach! Ein rhaglen adeiladu menter yw eich tocyn i drawsnewid eich datrysiadau seiberddiogelwch arloesol yn fentrau llwyddiannus yn yr amser mwyaf erioed.

Rydyn ni'n dod o hyd i'r dalent orau, ac yn adeiladu tîm o'ch cwmpas, yn darparu mynediad at fentoriaid, cynghorwyr ac adnoddau'r diwydiant ac yn sicrhau bod gan eich syniadau tyniant y farchnad i wneud ei farc ar y diwydiant seiberddiogelwch.

Rydym yn cyflymu syniadau seiberddiogelwch i fentrau masnachol o fewn blwyddyn.

Rydym yn cydweithio’n agos ag arweinwyr diwydiant i nodi’r heriau mwyaf enbyd, gan sicrhau bod eich atebion yn mynd i’r afael â phroblemau byd go iawn gyda thyniant y farchnad. O fewn dim ond 12 mis, byddwn yn troi eich syniad yn fenter fasnachol gyflawn.

Mae adeiladu’r tîm cywir yn rhwystr mawr wrth lansio busnes newydd. Dyna le rydyn ni’n dod i mewn. Byddwn ni’n creu tîm cytbwys, gyda sgiliau mewn technoleg ac arloesi, yn ogystal â chraffter masnachol, datblygu cwsmeriaid a meddalwedd. Os oes gennych y syniad cywir, byddwn yn adeiladu’r tîm hwnnw o’ch cwmpas, a hyd yn oed yn darparu cyflog misol o £1500 a mynediad i ofod corfforol.

Ac nid dyna’r cyfan! Bydd gennych fynediad unigryw i fentoriaid diwydiant, cynghorwyr masnachol, ac arbenigwyr dylunio UI – i gyd yn gydrannau hanfodol ar gyfer llwyddiant. Mae ein rhaglen yn sicrhau bod gennych y gefnogaeth a’r adnoddau sydd eu hangen i ffynnu.

Peidiwch ag aros yn hirach i wneud eich marc yn seiberddiogelwch. Ymunwch â ni nawr, a gadewch i ni drawsnewid eich gweledigaeth yn fenter ffyniannus!

Darganfyddwch sut mae'n gweithio

Fel buddsoddwr nid dim ond chwilio am syniadau mawr posibl yr ydym, rydym yn chwilio am syniadau sydd â photensial masnachol clir a sylweddol. Rydym yn ceisio tîm cytbwys ac nid yw hyn yn hawdd i’w gyflawni gydag arbenigedd maes yn unig.

Carl Griffiths Rheolwr Cronfa Banc Datblygu Cymru

Alacrity Foundation

Mae Alacrity wedi sefydlu rhaglenni entrepreneuriaeth, sy’n rhoi hyfforddiant busnes ymarferol, sgiliau meddalwedd a mentora i raddedigion fel y gallant lansio eu cwmnïau technoleg eu hunain.

Tramshed Tech

Mae Tramshed Tech yn fan cydweithio blaenllaw ac yn gymuned busnesau newydd yn y rhanbarth, gyda chwmnïau seiberddiogelwch ar safleoedd ac ymrwymiad i dyfu menter sy’n cael ei gyrru gan dechnoleg a mentrau seiber.

Gwelyau Prawf o'r Radd Flaenaf

Mae ein gwelyau prawf o’r radd flaenaf sy’n cynrychioli dinasoedd clyfar, systemau gweithgynhyrchu, cerbydau cysylltiedig a rhwydweithiau TG rhithwir ar raddfa fawr yn rhoi’r cyfle i ddatblygu a dilysu cynnyrch.

Fe wnes i herio fy hun i deithio pellter o 4000 milltir o India i’r Deyrnas Unedig y llynedd gyda’r gobaith o ehangu fy nealltwriaeth o fusnes.. Gan nad oes gennyf unrhyw wybodaeth flaenorol nac arbenigedd mewn busnes, mae’r rhaglen hon wedi fy ngalluogi i ddysgu mwy yn gyflym am nodi anghenion cwsmeriaid mewn marchnad seiberddiogelwch gystadleuol, a sut i leoli atebion newydd i greu cyfleoedd busnes.

Simran Sylfaenydd CIH

Cofrestrwch i'n cylchlythyr

Cewch y wybodaeth ddiweddaraf am y tueddiadau a’r technolegau seiberddiogelwch diweddaraf trwy ymuno â chylchlythyr y Cyber Innovation Hub heddiw.

Gallwch ddad-danysgrifio unrhyw bryd trwy glicio ar y ddolen yn nhroedyn ein e-byst. I gael gwybodaeth am ein harferion preifatrwydd, ewch i’n gwefan: polisi preifatrwydd We use Mailchimp as our marketing platform. By clicking below to subscribe, you acknowledge that your information will be transferred to Mailchimp for processing. Learn more about Mailchimp's privacy practices here.