Gosodwch her i ni…

A oes gennych chi broblem seiberddiogelwch yn eich sefydliad na allwch chi ddod o hyd i’r dechnoleg neu’r broses gywir i’w datrys?

Trwy ein rhaglen fenter rydym yn mynd ati i chwilio am heriau masnachol sy’n wynebu busnesau fel eich un chi, fel y gallwn weithio gydag entrepreneuriaid seiber i ddatblygu a dangos atebion arloesol.

Beth sydd ynddo i chi? Mae ein hentrepreneuriaid seiber yn datrys heriau masnachol fel eich un chi ac yn dod ag atebion effeithiol i’r farchnad. Mae hyn yn golygu y gallwch fynd i’r afael â heriau seiber eich sefydliad heb fuddsoddiad trwm mewn ymchwil a datblygu. Gyda mynediad at welyau prawf seiberddiogelwch a rhwydwaith o arbenigwyr, rydym yn sicrhau bod datrysiadau wedi’u dilysu’n drylwyr ac yn barod i’r farchnad, gan ganiatáu ichi gaffael yr atebion i’ch heriau.

I osod her

Rydym yn chwilio am rai dangosyddion her allweddol wrth adolygu ceisiadau her.

Mae hyn yn cynnwys mynegiant clir o'r broblem, cyfiawnhad masnachol, ac arddangosiad nad yw ateb ar gael yn hawdd i chi.

  • Mynegwch yn glir y broblem yr ydych yn ei hwynebu.
  • Eglurwch sut mae'r broblem yn effeithio ar eich sefydliad, a phersona/rôl y bobl sy'n delio â'r broblem.
  • Disgrifiwch sut y byddai ateb ymarferol yn gwella sefyllfa eich sefydliad – “sut olwg sydd ar ateb da?"
  • Rhowch wybod i ni os ydych wedi ceisio datrys y broblem yn fewnol neu drwy gaffael datrysiadau presennol.
  • Rhannwch unrhyw wybodaeth am atebion presennol ar y farchnad yr ydych wedi'u nodi.
  • Cadarnhewch a fyddech yn ystyried caffael yr ateb i ddatrys eich problem - er nad yw'n ddisgwyliad

Cyflwyno’ch her!

Cofrestrwch i'n cylchlythyr

Cewch y wybodaeth ddiweddaraf am y tueddiadau a’r technolegau seiberddiogelwch diweddaraf trwy ymuno â chylchlythyr y Cyber Innovation Hub heddiw.

Gallwch ddad-danysgrifio unrhyw bryd trwy glicio ar y ddolen yn nhroedyn ein e-byst. I gael gwybodaeth am ein harferion preifatrwydd, ewch i’n gwefan: polisi preifatrwydd We use Mailchimp as our marketing platform. By clicking below to subscribe, you acknowledge that your information will be transferred to Mailchimp for processing. Learn more about Mailchimp's privacy practices here.