Datblygwch eich sgiliau entrepreneuraidd

Ydych chi’n unigolyn brwdfrydig ac egnïol sydd ag angerdd am ddatrys problemau? Efallai y bydd y daith gychwyn yn addas i chi. Gwyddom y gall y syniad o ddechrau eich busnes eich hun fod yn frawychus. Efallai nad oes gennych unrhyw syniad sut y byddai’n gweithio.

Ymunwch â’n rhaglen adeiladu menter unigryw a defnyddiwch eich sgiliau i greu menter o amgylch syniad seiber. Byddwch yn cael eich partneru ag ymchwilwyr sy’n arwain y byd a phartneriaid yn y diwydiant i sicrhau bod eich datrysiad ar flaen y gad yn y farchnad. Byddwn yn eich helpu i ddilysu’ch datrysiad mewn senarios realistig a hyd yn oed yn eich helpu i fynd o flaen buddsoddwyr.

Byddwch hefyd yn derbyn cyflog misol o £1500 a mynediad i ofod corfforol  – sy’n eich galluogi chi a’ch tîm i ymgolli yn y daith entrepreneuraidd heb y cyfyngiadau ariannol.

Mewn 12 mis gallech fod yn rhedeg eich busnes eich hun. Beth ydych chi’n aros amdano?

Darganfod mwy

Deilliodd fy mhenderfyniad i ymuno â’r rhaglen Hyb Arloesedd Seiber o ddyhead hirsefydlog i sefydlu fy nghwmni fy hun. Mae’r rhaglen yn rhoi ystod o offer a dulliau gwerthfawr i chi adeiladu busnes newydd llwyddiannus gan roi mwy o siawns i chi lwyddo. Cyn y rhaglen, roedd gen i wybodaeth seiber gyfyngedig iawn ond o fewn dim ond pythefnos roeddwn i’n cael sgyrsiau gydag arbenigwyr yn y diwydiant seiber ac er syndod, gallwn eu deall! Mae’r rhaglen yn wych – o ryngweithio ag arbenigwyr diwydiant seiber ac academaidd i amsugno doethineb gan sylfaenwyr ysbrydoledig, a heb sôn am y cyngor amhrisiadwy gan bobl sydd wedi bod yno ac wedi’i wneud! Ni allwn ei argymell yn fwy i ddarpar entrepreneuriaid.

Ewan Deeley Sylfaenydd CIH

Mewn 12 mis gallech fod yn rhedeg eich busnes eich hun. Beth ydych chi'n aros amdano?

Dysgwch fwy am Gwrs Entrepreneuriaeth Alacrity.

Cofrestrwch i'n cylchlythyr

Cewch y wybodaeth ddiweddaraf am y tueddiadau a’r technolegau seiberddiogelwch diweddaraf trwy ymuno â chylchlythyr y Cyber Innovation Hub heddiw.

Gallwch ddad-danysgrifio unrhyw bryd trwy glicio ar y ddolen yn nhroedyn ein e-byst. I gael gwybodaeth am ein harferion preifatrwydd, ewch i’n gwefan: polisi preifatrwydd We use Mailchimp as our marketing platform. By clicking below to subscribe, you acknowledge that your information will be transferred to Mailchimp for processing. Learn more about Mailchimp's privacy practices here.