Rydyn ni ar genhadaeth…

Rydym ar genhadaeth i drawsnewid De Cymru yn glwstwr seiberddiogelwch blaenllaw erbyn 2030, gan greu cyfres o gynhyrchion seiberddiogelwch newydd o’r radd flaenaf, busnesau twf uchel, a thalent â sgiliau technegol.

Diolch i gefnogaeth Llywodraeth Cymru a Phrifddinas-Ranbarth Caerdydd, mae gennym gyfle unigryw i gyflymu twf y sector seiber yn Ne Cymru. Rydym yn benderfynol o gynyddu nifer y cwmnïau seiberddiogelwch sydd wedi’u hangori yng Nghymru 50% a gwella sgiliau 1500 o unigolion â sgiliau technegol ymarferol drwy hyfforddiant fforddiadwy.

Gyda’n gilydd, gadewch i ni weithio i drawsnewid Prifddinas-Ranbarth Caerdydd yn glwstwr seiberddiogelwch blaenllaw yn y DU.

Ein dull unigryw

Rydym yn cydgysylltu cynlluniau strategol â seilwaith ffisegol o amgylch arloesi seiberddiogelwch. Credwn fod ein cyfuniad o ddatblygu sgiliau ymarferol, magu busnes a chyflymu cynnyrch ar draws diwydiant a’r byd academaidd yn unigryw yn y DU.

Drwy adeiladu màs critigol o weithgarwch, gyda chyflawni llwyddiannus, byddwn yn denu buddsoddiad cenedlaethol a rhyngwladol i’r rhanbarth, gyda buddion economaidd i’n partneriaid, cyllidwyr, a’r gymuned ehangach.

 

Pam ni?

Trwy’r Ganolfan Seiberddiogelwch Genedlaethol, mae Prifysgol Caerdydd a Phrifysgol De Cymru yn cael eu cydnabod gan Lywodraeth y DU am ragoriaeth mewn ymchwil, arloesedd ac addysg seiberddiogelwch. Mae gennym hefyd bartneriaid diwydiant cryf – Airbus, CGI a Thales – yn ogystal â chysylltiadau cryf ag ysgolion a cholegau ar draws y rhanbarth.

Mae Sefydliad Alacrity wedi sefydlu rhaglenni entrepreneuriaeth ac adeiladu menter, tra bod Tramshed Tech yn fan cydweithio blaenllaw a chymuned gychwynnol yn y rhanbarth, gyda chwmnïau seiberddiogelwch ar safleoedd ac ymrwymiad i dyfu mentrau sy’n cael eu gyrru gan dechnoleg a seiber.

 

Dysgwch fwy am yr Hyb Arloesedd Seiber

Cyflwyniad i'r Hyb Arloesedd Seiber
P'un a ydych chi'n arloeswr gyda syniad da yr hoffech chi ei gyflwyno i’r farchnad, yn fusnes sefydledig sydd â diddordeb mewn gosod heriau neu lunio gweithgareddau sgiliau, neu os ydych chi eisiau gwybod mwy am gyfleoedd hyfforddi sydd ar ddod, rydyn ni eisiau clywed gennych chi.
cyberinnovationhub@cardiff.ac.uk

Cofrestrwch i'n cylchlythyr

Cewch y wybodaeth ddiweddaraf am y tueddiadau a’r technolegau seiberddiogelwch diweddaraf trwy ymuno â chylchlythyr y Cyber Innovation Hub heddiw.

Gallwch ddad-danysgrifio unrhyw bryd trwy glicio ar y ddolen yn nhroedyn ein e-byst. I gael gwybodaeth am ein harferion preifatrwydd, ewch i’n gwefan: polisi preifatrwydd We use Mailchimp as our marketing platform. By clicking below to subscribe, you acknowledge that your information will be transferred to Mailchimp for processing. Learn more about Mailchimp's privacy practices here.