Ydych chi'n meddwl bod gennych chi ateb i broblem seiberddiogelwch?

Rydym yn gweithio gyda busnesau a’r sector cyhoeddus i nodi heriau seiberddiogelwch y maent yn eu hwynebu a’u rhoi allan mewn Galwadau Her. Yna gallwch chi gyflwyno'ch syniadau ar atebion i'r heriau hyn ac os ydym yn meddwl bod eich syniad yn un sy'n frwd, rydym yn creu tîm o'ch cwmpas trwy ein Rhaglen Fenter 12 mis. Mae gwneud hynny fel hyn yn sicrhau y bydd unrhyw syniadau'n cael eu teilwra'n dynn i alw'r diwydiant ac yn ddeniadol i fuddsoddwyr ecwiti preifat.

Submit your idea to a challenge callFor Businesses: Find our how you can set a challenge
Rydym yn chwilio am rai dangosyddion llwyddiant allweddol wrth werthuso ymatebion her,

Sut i gyflwyno'ch datrysiad:

Rydym mynegiant clir o’r broblem yr ydych yn ei datrys, gweledigaeth glir ar gyfer eich datrysiad arfaethedig, ac unigrywiaeth neu newydd-deb eich datrysiad.

Mae gennych yr opsiwn o ymateb gan ddefnyddio'r ffurflen destun neu uwchlwytho fideo byr sy'n amlinellu eich cynnig. Mae nodiadau canllaw, y meini prawf gwerthuso a thrawsgrifiadau fideo ar gael ar waelod y dudalen hon.

  • Manylion personol (ni fydd eich manylion personol yn cael eu rhannu gyda'r gwerthuswyr)
  • Gwnewch ddatganiad o'r broblem y bydd eich ateb yn ei datrys
  • Rhowch ddisgrifiad clir o'r datrysiad rydych chi'n ei gynnig.
  • Rhowch gyfiawnhad masnachol wedi'i ddiffinio'n dda ar gyfer eich ateb
  • Ydych chi'n berchen ar unrhyw hawliau a/neu unrhyw Eiddo Deallusol a ddefnyddir yn eich cynnig?

Dogfennau Ategol

Canllawiau Fideo

Rydym yn eich cynghori’n gryf i wylio’r fideos canllaw isod cyn llenwi’r ffurflen gais. Bydd y fideos hyn yn eich helpu i ddeall yr hyn yr ydym yn edrych amdano a sut i gyflwyno’ch datrysiad.

Strwythur yr Hyb Arloesedd Seiber

Video Transcript: The structure of the Cyber Innovation Hub (PDF)

Datganiad Problem

Video Transcript: Problem Statement (PDF)

Datganiad Ateb

Video Transcript: Solution Statement (PDF)

Cyfiawnhad Masnachol

Video Transcript: Commercial Justification (PDF)

Eiddo Deallusol

Video Transcript: Intellectual Property (PDF)

Dechreuwch eich taith

Darganfyddwch fwy am ein heriau agored a chyflwynwch eich ymateb heddiw!

Her: Diogelu Ein Dyfodol Digidol 2023

Oes gennych chi unrhyw gwestiynau?

Cysylltwch â ni drwy e-bostio cyberinnovationhub@caerdydd.ac.uk

Contact Us

Cofrestrwch i'n cylchlythyr

Cewch y wybodaeth ddiweddaraf am y tueddiadau a’r technolegau seiberddiogelwch diweddaraf trwy ymuno â chylchlythyr y Cyber Innovation Hub heddiw.

Gallwch ddad-danysgrifio unrhyw bryd trwy glicio ar y ddolen yn nhroedyn ein e-byst. I gael gwybodaeth am ein harferion preifatrwydd, ewch i’n gwefan: polisi preifatrwydd We use Mailchimp as our marketing platform. By clicking below to subscribe, you acknowledge that your information will be transferred to Mailchimp for processing. Learn more about Mailchimp's privacy practices here.