Airbus

Fel arweinydd profedig yn y sector awyrofod byd-eang, mae Airbus yn dylunio, yn cynhyrchu ac yn darparu datrysiadau arloesol gyda’r nod o greu byd sydd â chysylltiadau gwell, mwy diogel a mwy llewyrchus.

Gyda thua 134,000 o weithwyr ac fel y cwmni awyrennau a gofod mwyaf yn Ewrop ac yn arweinydd byd-eang, mae Airbus ar flaen y gad yn y diwydiant hedfan. Rydym yn adeiladu’r awyrennau masnachol mwyaf arloesol ac yn casglu tua hanner yr holl archebion awyrennau masnachol yn gyson. Diolch i’n dealltwriaeth ddofn o anghenion cyfnewidiol y farchnad, ffocws cwsmeriaid ac arloesedd technolegol, rydym yn cynnig cynhyrchion sy’n cysylltu pobl a lleoedd trwy awyr a gofod.

Mae arloesi bob amser wedi bod yn rym gyrru yn Airbus, sy’n hyrwyddo technolegau blaengar a rhagoriaeth wyddonol i gyfrannu at gynnydd byd-eang. Mae Airbus yn annog ei arbenigwyr blaenllaw yn y diwydiant i wthio eu dychymyg di-ben-draw, gan symud y cwmni i oes Diwydiant 4.0 a dyfeisio posibiliadau newydd ar gyfer dyfodol hedfan: o gerbydau â chriw a di-griw ar gyfer symudedd trefol, i systemau gyriad hybrid a thrydan ar gyfer hedfan glanach.

Yn Airbus Protect, mae gennym dreftadaeth hir o ddarparu datrysiadau seiberddiogelwch sy’n arwain y diwydiant a gwasanaethau ymgynghori i ystod eang o ddiwydiannau gan gynnwys awyrofod ac awyrennau, amddiffyn, trafnidiaeth, gweithgynhyrchu, ynni, seilwaith hanfodol, llywodraethau a sefydliadau.

Ein nod yw nid yn unig amddiffyn cynnyrch, gwasanaethau ac asedau eich sefydliad rhag ymosodiadau seiber, ond hefyd eich cefnogi i gadw ar y blaen gyda’n mewnwelediad diweddaraf a’n datrysiadau arloesol.

Mae hyn yn golygu ystyried eich anghenion a’ch risgiau unigryw. Gan ddefnyddio’r wybodaeth hon, rydym yn datblygu cynllun gweithredu clir a fydd yn eich helpu i feithrin cydnerthedd seiber a pharhad busnes, yn seiliedig ar ethos o wella aeddfedrwydd parhaus. Rydym yn mynd i’r afael ag anghenion diogelwch cleientiaid trwy ddull amlochrog ac integredig a gefnogir gan ein harbenigedd eang yn y meysydd llywodraethu, rheoleiddio a thechnegol. Darganfyddwch fwy: https://www.protect.airbus.com/cybersecurity/

 

Airbus's cyfraniad i'r clwstwr

Erthyglau Diweddaraf

Partneriaid Eraill

Cofrestrwch i'n cylchlythyr

Cewch y wybodaeth ddiweddaraf am y tueddiadau a’r technolegau seiberddiogelwch diweddaraf trwy ymuno â chylchlythyr y Cyber Innovation Hub heddiw.

Gallwch ddad-danysgrifio unrhyw bryd trwy glicio ar y ddolen yn nhroedyn ein e-byst. I gael gwybodaeth am ein harferion preifatrwydd, ewch i’n gwefan: polisi preifatrwydd We use Mailchimp as our marketing platform. By clicking below to subscribe, you acknowledge that your information will be transferred to Mailchimp for processing. Learn more about Mailchimp's privacy practices here.