Alacrity

Mae Sefydliad Alacrity yn elusen gofrestredig a sefydlwyd trwy gydweithrediad rhwng Llywodraeth Cymru, The Waterloo Foundation a Wesley Clover Corporation.

Mae Alacrity yn rhaglen cychwyn entrepreneuriaeth ddigidol, sy’n cyfuno darpar entrepreneuriaid a selogion technoleg gyda hyfforddiant busnes ymarferol a mentoriaeth, cyd-sylfaenwyr o’r un anian a chyflog misol di-dreth o £1,500 fel y gallant ddatblygu fel entrepreneuriaid a lansio eu cwmni digidol eu hunain a yrrir gan alw yng Nghymru.

Ein nod yw creu’r genhedlaeth nesaf o entrepreneuriaid digidol sydd wedi’u lleoli yng Nghymru.

Alacrity's cyfraniad i'r clwstwr

Partneriaid Eraill

Cofrestrwch i'n cylchlythyr

Cewch y wybodaeth ddiweddaraf am y tueddiadau a’r technolegau seiberddiogelwch diweddaraf trwy ymuno â chylchlythyr y Cyber Innovation Hub heddiw.

Gallwch ddad-danysgrifio unrhyw bryd trwy glicio ar y ddolen yn nhroedyn ein e-byst. I gael gwybodaeth am ein harferion preifatrwydd, ewch i’n gwefan: polisi preifatrwydd We use Mailchimp as our marketing platform. By clicking below to subscribe, you acknowledge that your information will be transferred to Mailchimp for processing. Learn more about Mailchimp's privacy practices here.