Prifysgol Caerdydd

Wedi’i sefydlu ym 1883, mae Prifysgol Caerdydd wedi’i sefydlu fel un o brifysgolion ymchwil mwyaf blaenllaw Prydain. Rydym yn rhagori mewn cynhyrchu ymchwil arloesol o ansawdd uchel sy’n trosi’n fuddion yn lleol ac yn fyd-eang. Mae gennym boblogaeth amrywiol o fyfyrwyr gyda myfyrwyr yn dod o fwy na 100 o wledydd ac o amrywiaeth o gefndiroedd. Mae ein staff academaidd yn cael eu hysgogi gan greadigrwydd a chwilfrydedd ac mae llawer yn arweinwyr yn eu meysydd, gan greu amgylchedd ysgogol ar gyfer dysgu.

Mae Prifysgol Caerdydd wedi’i hachredu gan y Ganolfan Seiberddiogelwch Genedlaethol fel Canolfan Ragoriaeth ar gyfer ymchwil seiberddiogelwch ac addysg seiberddiogelwch. Mae’n gartref i Ganolfan Ragoriaeth Airbus ar gyfer Dadansoddeg Seiberddiogelwch a Chanolfan Ragoriaeth Airbus ar gyfer Seiberddiogelwch Dynol-ganolog. Mae Canolfan Ymchwil Seiberddiogelwch Prifysgol Caerdydd (CCSR) yn uned ymchwil academaidd flaenllaw yn y DU ar gyfer dadansoddeg seiberddiogelwch sy’n canolbwyntio ar gyfuno gwyddor data a dulliau deallusrwydd artiffisial gyda mewnwelediadau rhyngddisgyblaethol i risg seiber, deallusrwydd bygythiadau, canfod ymosodiadau ac ymwybyddiaeth o sefyllfaoedd. Prifysgol Caerdydd yw’r partner cyflenwi arweiniol ar gyfer yr Hyb Arloesedd Seiber.

Prifysgol Caerdydd's cyfraniad i'r clwstwr

Partneriaid Eraill

Cofrestrwch i'n cylchlythyr

Cewch y wybodaeth ddiweddaraf am y tueddiadau a’r technolegau seiberddiogelwch diweddaraf trwy ymuno â chylchlythyr y Cyber Innovation Hub heddiw.

Gallwch ddad-danysgrifio unrhyw bryd trwy glicio ar y ddolen yn nhroedyn ein e-byst. I gael gwybodaeth am ein harferion preifatrwydd, ewch i’n gwefan: polisi preifatrwydd We use Mailchimp as our marketing platform. By clicking below to subscribe, you acknowledge that your information will be transferred to Mailchimp for processing. Learn more about Mailchimp's privacy practices here.