CGI

Wedi’i sefydlu ym 1976, mae CGI ymhlith y cwmnïau gwasanaethau ymgynghori TG a busnes mwyaf yn y byd. Rydym yn cael ein gyrru gan fewnwelediad ac yn seiliedig ar ganlyniadau i helpu i gyflymu enillion ar eich buddsoddiadau.

Mae gan CGI dreftadaeth 45 mlynedd o helpu cleientiaid i ailddyfeisio a sicrhau eu busnesau ar gyfer y dyfodol trwy ddarparu gwasanaethau seiberddiogelwch arloesol ac uwch mewn amgylcheddau cymhleth, ledled y byd, gan gynnwys y sectorau amddiffyn a chudd-wybodaeth. Rydym wedi buddsoddi’n helaeth mewn sefydlu ein rhinweddau, gan weithio’n agos gyda chymdeithasau diogelwch rhyngwladol a chyrff safonau.

Trwy ein talent arbenigol, gwybodaeth dechnegol a busnes dwfn, arferion gorau a fframweithiau cyflymu, rydym yn darparu gwasanaethau cynghori strategol, peiriannu canlyniadau diogel, a gwasanaethau diogelwch a reolir. Rydym yn gweithio’n agos gyda chi i sicrhau bod rheolyddion diogelwch yn rhan organig o’r busnes, nid wedi’u hychwanegu’n allanol.

Rydym yn gweithio gyda sefydliadau blaenllaw ar draws sectorau masnachol a llywodraeth yn y DU, Canada, UDA, Awstralia ac Ewrop.

Rydym yn deall diogelwch o bob ongl – technoleg, busnes a chydymffurfiaeth. Mae ein harbenigwyr yn ymgorffori seiberddiogelwch mewn busnes i ysgogi ystwythder, effeithlonrwydd a mantais gystadleuol. Mae ein gwasanaethau yn galluogi arloesi ac yn helpu sefydliadau gyda phreifatrwydd a gwydnwch busnes.

Darganfyddwch fwy: https://www.cgi.com/en/cybersecurity

CGI's cyfraniad i'r clwstwr

Erthyglau Diweddaraf

Partneriaid Eraill

Cofrestrwch i'n cylchlythyr

Cewch y wybodaeth ddiweddaraf am y tueddiadau a’r technolegau seiberddiogelwch diweddaraf trwy ymuno â chylchlythyr y Cyber Innovation Hub heddiw.

Gallwch ddad-danysgrifio unrhyw bryd trwy glicio ar y ddolen yn nhroedyn ein e-byst. I gael gwybodaeth am ein harferion preifatrwydd, ewch i’n gwefan: polisi preifatrwydd We use Mailchimp as our marketing platform. By clicking below to subscribe, you acknowledge that your information will be transferred to Mailchimp for processing. Learn more about Mailchimp's privacy practices here.