Tramshed Tech

Yn Tramshed Tech, rydym yn canolbwyntio ar dair elfen graidd; mannau gwaith hyblyg sy’n tyfu gyda chi, rhaglenni cymorth cychwyn a chynyddu technoleg a hyfforddiant sgiliau busnes. Mae gennym ni gasgliad o weithleoedd ar draws De Cymru sy’n cynnwys cydweithio, gofod swyddfa, ystafelloedd cyfarfod, gofod digwyddiadau a stiwdios podlediadau – ond dim ond blaen y mynydd iâ yw ein gofodau ni. Rydym yn darparu rhaglenni magu a chyflymu sydd wedi’u cynllunio i gefnogi rhai o gwmnïau newydd a chyflymu technoleg mwyaf cyffrous Cymru.

Mae rhaglenni’n cynnwys The Startup Academy a Chlwstwr Allforio Technoleg Llywodraeth Cymru. Gyda rhwydwaith rhyng-gysylltiedig o bartneriaid strategol ar draws y byd, mae Tramshed Tech nid yn unig wedi’i anelu at gefnogi busnesau Cymreig i dyfu’n rhyngwladol, ond hefyd yn cefnogi busnesau rhyngwladol sydd am ddechrau a thyfu yng Nghymru.

Tramshed Tech's cyfraniad i'r clwstwr

Partneriaid Eraill

Cofrestrwch i'n cylchlythyr

Cewch y wybodaeth ddiweddaraf am y tueddiadau a’r technolegau seiberddiogelwch diweddaraf trwy ymuno â chylchlythyr y Cyber Innovation Hub heddiw.

Gallwch ddad-danysgrifio unrhyw bryd trwy glicio ar y ddolen yn nhroedyn ein e-byst. I gael gwybodaeth am ein harferion preifatrwydd, ewch i’n gwefan: polisi preifatrwydd We use Mailchimp as our marketing platform. By clicking below to subscribe, you acknowledge that your information will be transferred to Mailchimp for processing. Learn more about Mailchimp's privacy practices here.