Prifysgol De Cymru

Mae Prifysgol De Cymru (PDC) yn un o brifysgolion mwyaf cyffrous ac uchelgeisiol Prydain. Yn arloesol, yn ffyniannus ac yn gynaliadwy, rydym yn gweithio i adeiladu dyfodol gwell i’n myfyrwyr, ein cymunedau a’n partneriaid yn economaidd, yn gymdeithasol ac yn ddiwylliannol.

Mae PDC yn gosod ymgysylltu, cydweithredu a gweithio mewn partneriaeth wrth wraidd popeth a wnawn, gan weithio ochr yn ochr â busnes, diwydiant, a’r economi gymdeithasol, i fynd i’r afael ag anghenion a nodwyd a chyflawni’r canlyniadau gorau i ddysgwyr a sefydliadau unigol. Rydym yn gweithio ar y cyd â diwydiant, gan ymchwilio ac arloesi i fynd i’r afael â rhai o’r heriau byd-eang mwyaf, o ynni ac iechyd i ddiogelwch a chynaliadwyedd.

Yma ym Mhrifysgol De Cymru, mae gennym Academi Seiberddiogelwch Genedlaethol ar Gampws Dinas Casnewydd. Mae’r Academi yn llenwi’r bwlch sgiliau yn y diwydiant trwy ddarparu hyfforddiant ymarferol i alluogi ein myfyrwyr i arwain y frwydr yn erbyn troseddau seiber.

Mae’r Academi hefyd yn rhoi cyfle i fyfyrwyr weithio gyda chleientiaid ar amrywiaeth o brosiectau byw gan gynnwys profion hacio, glanhau digidol ac ymchwilio i risgiau diogelwch.

Mae ein cyrsiau Seiber wedi ennill gwobrau gyda llawer o gyrsiau wedi’u hachredu gan BCS. Mae tri o’n cyrsiau wedi’u hardystio gan yr NCSC, sy’n rhan o GCHQ. Rydym hefyd yn falch iawn o gael ein cydnabod gan yr NCSC fel Canolfan Ragoriaeth Academaidd mewn Addysg Seiberddiogelwch – gwobr Aur.

Mae Prifysgol De Cymru wedi’i henwi’n Brifysgol Seiber y Flwyddyn am bedair blynedd yn olynol yn y Gwobrau Seiber Cenedlaethol 2019-2022 ac rydym yn falch o’n hystadegau graddedigion rhagorol.

Darganfyddwch fwy: https://www.southwales.ac.uk/cymraeg/astudio/pynciau/graddau-seiber-ddiogelwch/

Prifysgol De Cymru's cyfraniad i'r clwstwr

Partneriaid Eraill

Cofrestrwch i'n cylchlythyr

Cewch y wybodaeth ddiweddaraf am y tueddiadau a’r technolegau seiberddiogelwch diweddaraf trwy ymuno â chylchlythyr y Cyber Innovation Hub heddiw.

Gallwch ddad-danysgrifio unrhyw bryd trwy glicio ar y ddolen yn nhroedyn ein e-byst. I gael gwybodaeth am ein harferion preifatrwydd, ewch i’n gwefan: polisi preifatrwydd We use Mailchimp as our marketing platform. By clicking below to subscribe, you acknowledge that your information will be transferred to Mailchimp for processing. Learn more about Mailchimp's privacy practices here.