Pwy sy'n ymwneud â’r Hyb Arloesedd Seiber

Mae’n fraint i ni ddod â thîm sy’n perfformio’n dda at ei gilydd, pob un yn dod â’u harbenigedd unigryw i’r bwrdd. Gyda’i gilydd, maen nhw’n dod â chyfoeth anhygoel o wybodaeth a phrofiad, gan sbarduno trafodaethau difyr a rhannu mewnwelediadau amhrisiadwy sy’n sicr o ysgogi llwyddiant y ganolfan.

Tîm Arwain

Pete Burnap

Pete Burnap

Cyfarwyddwr Hyb Arloesedd Seiber

Matthew Turner

Head of Operations – Cyber Innovation Hub

Andy Dodge

Business and Partnerships Manager – Cyber Innovation Hub

Karis Dunford

Office Manager – Cyber Innovation Hub

Elizabeth Lewis 

Project Manager Cyber Innovation Hub

Louise Harris

CEO TramShed Tech

Sharan Johnstone

Head of Cyber, University of South Wales

James Lewis

Alacrity Foundation

Grŵp Cynghori

Gwyneth Anderson

Welsh Government

Alex Baxendale

CGI

Leanne Connor

Thales/NDEC

Stuart Criddle

PwC

John Davies

Cyber Wales

Bradley Finn

DSIT

Matthew Morgan

Jacobs

Ed Parkinson

Angel Invest Network

Damon Rands

PureCyber

Craig Read

Thales

Matilda Rhode

Airbus

Neil Sandford

Welsh Government

Sarah Smith

Development Bank of Wales

Emyr Thomas

BAE

Richard Tobutt

CCR Regional Skills Partnership

Josh Walter

Osney Capital

Grŵp Goruchwylio

Nick Sturge MBE

Omnigenix (Chair)

Eileen Brandreth

Cardiff University

Louise Bright

University of South Wales

Paul Chichester

National Cyber Security Centre

Rhodri Evans

PwC

Carl Griffiths

Development Bank of Wales

Michael Groves

Welsh Government

Louise Harris

TramShed Tech

Chris Hilbourne

Thales

Kevin Jones

Colan Mehaffey

Cardiff Capital Region

Dr Emma Philpott MBE

IASME

Professor Roger Whittaker

Cardiff University

James Lewis

Alacrity Foundation

-

-

YNGLŶN Â Ein dull unigryw

Rydym yn cydgysylltu cynlluniau strategol â seilwaith ffisegol o amgylch arloesi seiberddiogelwch. Credwn fod ein cyfuniad o ddatblygu sgiliau ymarferol, magu busnes a chyflymu cynnyrch ar draws diwydiant a’r byd academaidd yn unigryw yn y DU.

Drwy adeiladu màs critigol o weithgarwch, gyda chyflawni llwyddiannus, byddwn yn denu buddsoddiad cenedlaethol a rhyngwladol i’r rhanbarth, gyda buddion economaidd i’n partneriaid, cyllidwyr, a’r gymuned ehangach.

Cysylltwch

Cofrestrwch i'n cylchlythyr

Cewch y wybodaeth ddiweddaraf am y tueddiadau a’r technolegau seiberddiogelwch diweddaraf trwy ymuno â chylchlythyr y Cyber Innovation Hub heddiw.

Gallwch ddad-danysgrifio unrhyw bryd trwy glicio ar y ddolen yn nhroedyn ein e-byst. I gael gwybodaeth am ein harferion preifatrwydd, ewch i’n gwefan: polisi preifatrwydd We use Mailchimp as our marketing platform. By clicking below to subscribe, you acknowledge that your information will be transferred to Mailchimp for processing. Learn more about Mailchimp's privacy practices here.