Yn ôl i bob cwrs

Math o Gwrs:

In-person

Hyd:

1 Diwrnod

Rhagofynion:

Dim

Diogelwch Cwmwl

Bydd y cwrs hwn yn eich cyflwyno i faes cyfrifiadura cwmwl a diogelwch sy’n datblygu’n gyflym ac yn rhoi'r wybodaeth a’r gallu i chi ddilyn amrywiaeth eang o yrfaoedd sy’n ymwneud â diogelwch cwmwl. Byddwch hefyd yn archwilio rôl a mentrau Cynghrair Ddiogelwch y Cwmwl (CSA), sefydliad blaenllaw sy'n hyrwyddo arferion gorau ym maes diogelwch cwmwl, fel Matrics Rheolaethau'r Cwmwl, Holiadur Menter Asesu Consensws a Chofrestrfa STAR. Bydd y cyrsiau hyn hefyd yn eich helpu i gynorthwyo sefydliadau sy'n bwriadu mudo i'r cwmwl.

Beth fyddwch chi'n ei ddysgu?

 • Cyflwyniad i gyfrifiadura cwmwl
 • Hanfodion diogelwch cwmwl
 • Cyflwyniad i Gynghrair Ddiogelwch y Cwmwl (CSA)
 • Rheolaethau diogelwch cwmwl
 • Ystyriaethau cyfreithiol, rheoleiddiol a chytundebol
 • Ymateb i ddigwyddiadau cwmwl ac adferiad
 • Gweithredu cwmwl diogel
 • Tueddiadau sy’n dod i’r amlwg mewn diogelwch cwmwl
 • CSA – diogelwch, ymddiriedaeth a sicrwydd, a chofrestrfa risg (STAR).

Ar gyfer pwy mae'r cwrs hwn?

 • Peirianwyr TG
 • Technegydd Desg Gymorth
 • Rheolwyr TG sydd eisiau deall Endpoint Security
 • Unrhyw un sy’n newydd i Ddiogelwch Gwybodaeth

Gofynnwch am y cwrs yma

  Angen cwrs pwrpasol ar gyfer eich busnes? Gallwn helpu:

  Holwch am gyrsiau pwrpasol

   Cofrestrwch i'n cylchlythyr

   Cewch y wybodaeth ddiweddaraf am y tueddiadau a’r technolegau seiberddiogelwch diweddaraf trwy ymuno â chylchlythyr y Cyber Innovation Hub heddiw.

   Gallwch ddad-danysgrifio unrhyw bryd trwy glicio ar y ddolen yn nhroedyn ein e-byst. I gael gwybodaeth am ein harferion preifatrwydd, ewch i’n gwefan: polisi preifatrwydd We use Mailchimp as our marketing platform. By clicking below to subscribe, you acknowledge that your information will be transferred to Mailchimp for processing. Learn more about Mailchimp's privacy practices here.