Yn ôl i bob cwrs

Math o Gwrs:

In-person

Hyd:

1 Diwrnod

Sgiliau/ gwybodaeth angenrheidiol:

Dim

Diogelwch Pwynt Terfyn

Mae'r cwrs hwn wedi'i gynllunio ar gyfer y rhai sy'n bwriadu gwneud gyrfa ym maes diogelwch pwynt terfyn. Bydd yn datblygu'r sgiliau a'r wybodaeth sylfaenol sydd eu hangen i ddiogelu amgylcheddau yn erbyn ymosodiadau seiber a rhoi diogelwch effeithiol ar waith. Bydd cyfranogwyr yn cael gwybodaeth am fygythiadau i bwyntiau terfyn a gwahanol reolaethau a ddefnyddir i ddiogelu pwyntiau terfyn.

Beth fyddwch chi'n ei ddysgu?

 • Diogelwch pwyntiau terfyn
 • Bygythiadau cyffredin i bwyntiau terfyn
 • Rheolaethau diogelwch pwyntiau terfyn
 • Ymdrin â digwyddiadau
 • Camau i ymdrin â digwyddiadau

Ar gyfer pwy mae'r cwrs hwn?

 • Peirianwyr TG
 • Technegydd Desg Gymorth
 • Rheolwyr TG sydd eisiau deall Endpoint Security
 • Unrhyw un sy’n newydd i Ddiogelwch Gwybodaeth

Holwch am y cwrs hwn

  Angen cwrs pwrpasol ar gyfer eich busnes? Gallwn helpu:

  Holwch am gyrsiau pwrpasol

   Cofrestrwch i'n cylchlythyr

   Cewch y wybodaeth ddiweddaraf am y tueddiadau a’r technolegau seiberddiogelwch diweddaraf trwy ymuno â chylchlythyr y Cyber Innovation Hub heddiw.

   Gallwch ddad-danysgrifio unrhyw bryd trwy glicio ar y ddolen yn nhroedyn ein e-byst. I gael gwybodaeth am ein harferion preifatrwydd, ewch i’n gwefan: polisi preifatrwydd We use Mailchimp as our marketing platform. By clicking below to subscribe, you acknowledge that your information will be transferred to Mailchimp for processing. Learn more about Mailchimp's privacy practices here.