Yn ôl i bob cwrs

Math o Gwrs:

In-person

Hyd:

1-2 diwrnod (yn dibynnu ar lefel)

Sgiliau/ gwybodaeth angenrheidiol:

Yn dibynnu ar lefel

Diogelwch Rhwydweithiau

Bydd y cyrsiau hyn yn eich helpu i sefydlu'r wybodaeth, y sgiliau a'r profiadau sylfaenol ym maes diogelwch rhwydweithiau. Byddwch yn archwilio'r cysyniadau sylfaenol sy'n gysylltiedig â rhwydweithio, y bygythiadau a wynebir gan rwydweithiau a rheolaethau a thechnegau diogelwch rhwydweithiau sylfaenol. Yn ein cwrs canolradd, byddwch yn adolygu bygythiadau datblygedig, strategaethau lliniaru a'u cymhwyso mewn labordai rhyngweithiol a gynlluniwyd gan ein hyfforddwyr. Byddant yn profi eich dealltwriaeth ac yn cefnogi eich cymhwysiad ehangach o gynnwys y cwrs yn eich cyd-destun.

Dewiswch eich lefel:

Cofrestrwch i'n cylchlythyr

Cewch y wybodaeth ddiweddaraf am y tueddiadau a’r technolegau seiberddiogelwch diweddaraf trwy ymuno â chylchlythyr y Cyber Innovation Hub heddiw.

Gallwch ddad-danysgrifio unrhyw bryd trwy glicio ar y ddolen yn nhroedyn ein e-byst. I gael gwybodaeth am ein harferion preifatrwydd, ewch i’n gwefan: polisi preifatrwydd We use Mailchimp as our marketing platform. By clicking below to subscribe, you acknowledge that your information will be transferred to Mailchimp for processing. Learn more about Mailchimp's privacy practices here.