Yn ôl i bob cwrs

Math o Gwrs:

In-person

Hyd:

1 Diwrnod

Sgiliau/ gwybodaeth angenrheidiol:

Cwrs dechreuwyr

Cwrs Canolradd

Hylendid ac Ymwybyddiaeth Seiber

Bydd y cwrs undydd hwn yn helpu i adeiladu ar brofiad blaenorol o’n cwrs hanfodion, gan gryfhau eich dealltwriaeth o fygythiadau a risgiau. Byddwch yn gwella eich dealltwriaeth o dirwedd y bygythiad a strategaethau diogelu a lliniaru. Byddwch yn archwilio pwysigrwydd strategaethau monitro, cydymffurfio ac asesu risg, y defnydd o reoli digwyddiadau, cynllunio ymateb a pharhad a sut y gall sefydliadau ddefnyddio ystod o offer yn effeithiol i gynnal hylendid seiber.

Beth fyddwch chi'n ei ddysgu?

 • Gloywi’r hanfodion
 • Tirwedd lle ceir bygythiad uwch
 • Ymchwilio i faleiswedd
 • Cynghori, peryglon a rheoli patsys
 • Fframweithiau a chydymffurfiaeth seiberddiogelwch
 • Hanfodion rheoli risg
 • Rheoli digwyddiadau, ymateb a pharhad
 • Goruchwyliaeth trydydd parti: monitro, cydymffurfio ac asesu risg
 • Cynnal hylendid seibe

Ar gyfer pwy mae'r cwrs hwn?

 • Gweithwyr Cyffredinol
 • Rheolwyr Busnes
 • Gweithwyr Proffesiynol Annhechnegol
 • Gweithwyr TG Proffesiynol a Rheolwyr
  Datblygwyr a Phrofwyr Cymwysiadau
 • Dadansoddwyr Diogelwch
 • Gweithwyr proffesiynol a Rheolwyr Seiberddiogelwch/Diogelwch Gwybodaeth

Archebwch eich lle

Angen cwrs pwrpasol ar gyfer eich busnes? Gallwn helpu:

Holwch am gyrsiau pwrpasol

  Cofrestrwch i'n cylchlythyr

  Cewch y wybodaeth ddiweddaraf am y tueddiadau a’r technolegau seiberddiogelwch diweddaraf trwy ymuno â chylchlythyr y Cyber Innovation Hub heddiw.

  Gallwch ddad-danysgrifio unrhyw bryd trwy glicio ar y ddolen yn nhroedyn ein e-byst. I gael gwybodaeth am ein harferion preifatrwydd, ewch i’n gwefan: polisi preifatrwydd We use Mailchimp as our marketing platform. By clicking below to subscribe, you acknowledge that your information will be transferred to Mailchimp for processing. Learn more about Mailchimp's privacy practices here.