Yn ôl i bob cwrs

Math o Gwrs:

In-person

Hyd:

1 Diwrnod

Sgiliau/ gwybodaeth angenrheidiol:

Dim

Cwrs Dechreuwr

Hylendid ac Ymwybyddiaeth Seiber

Bydd y cwrs undydd hwn yn eich helpu i sefydlu’r wybodaeth, y sgiliau a’r profiadau sylfaenol i lywio’r dirwedd ddigidol yn hyderus ac yn ddiogel. Byddwch yn archwilio ystod o bynciau gan gynnwys olion traed digidol, hanfodion seiberddiogelwch, diogelwch gwybodaeth a strategaethau diogelu data sylfaenol.

Beth fyddwch chi'n ei ddysgu?

 • Cyflwyniad i seiberddiogelwch
 • Cyflwyniad i ddiogelwch gwybodaeth
 • Diogelwch gwybodaeth yn erbyn seiberddiogelwch
 • Termau diogelwch allweddol
 • Teilwra cymdeithasol
 • Ôl-troed data digidol
 • Diogelwch cyfrineiriau
 • Systemau wrth gefn
 • Deddfwriaeth (GDPR & Deddf Diogelu Data)

Who is this course for?

 • Gweithwyr Cyffredinol
 • Rheolwyr Busnes
 • Gweithwyr Proffesiynol Annhechnegol
 • Gweithwyr TG Proffesiynol a Rheolwyr
  Datblygwyr a Phrofwyr Cymwysiadau
 • Dadansoddwyr Diogelwch
 • Gweithwyr proffesiynol a Rheolwyr
 • Seiberddiogelwch/Diogelwch Gwybodaeth

Archebwch eich lle

9th Sep 24

Caerdydd, 09:00 - 17:00

£500

Angen cwrs pwrpasol ar gyfer eich busnes? Gallwn helpu:

Holwch am gyrsiau pwrpasol

  Cofrestrwch i'n cylchlythyr

  Cewch y wybodaeth ddiweddaraf am y tueddiadau a’r technolegau seiberddiogelwch diweddaraf trwy ymuno â chylchlythyr y Cyber Innovation Hub heddiw.

  Gallwch ddad-danysgrifio unrhyw bryd trwy glicio ar y ddolen yn nhroedyn ein e-byst. I gael gwybodaeth am ein harferion preifatrwydd, ewch i’n gwefan: polisi preifatrwydd We use Mailchimp as our marketing platform. By clicking below to subscribe, you acknowledge that your information will be transferred to Mailchimp for processing. Learn more about Mailchimp's privacy practices here.