Yn ôl i bob cwrs

Math o Gwrs:

In-person

Hyd:

2-3 diwrnod (yn dibynnu ar lefel)

Sgiliau/ gwybodaeth angenrheidiol:

Yn dibynnu ar lefel

Seiberddiogelwch Trwy Ddyluniad

Mae 'Seiberddiogelwch Trwy Ddyluniad' yn pwysleisio rôl hollbwysig diogelwch nid yn unig yng nghylch bywyd datblygu meddalwedd ond hefyd wrth gyflawni nodau ac amcanion unrhyw sefydliad. Mae'n ymdrin ag ystod eang o bynciau seiberddiogelwch, sy'n gofyn am ymwneud gweithredol â fframweithiau a pholisïau llywodraethu i sefydlu cyflwr diogelwch cadarn.

Mae'r cwrs hwn yn canolbwyntio ar reoli risgiau seiberddiogelwch ac yn tynnu sylw at bwysigrwydd “cadw’r golau ymlaen”—sicrhau parhad busnes. Mae hyn yn cynnwys nodi, asesu a thrin risgiau seiber yn briodol o fewn y sefydliad. Yn ogystal, mae'r cwrs yn trafod arwyddocâd cydymffurfio â chyfrifoldebau cyfreithiol a rheoleiddiol. Mae'n pwysleisio'r angen am reolaeth archwilio diogelwch ar gyfer asesiadau mewnol ac allanol.

Dewiswch eich lefel:

Cofrestrwch i'n cylchlythyr

Cewch y wybodaeth ddiweddaraf am y tueddiadau a’r technolegau seiberddiogelwch diweddaraf trwy ymuno â chylchlythyr y Cyber Innovation Hub heddiw.

Gallwch ddad-danysgrifio unrhyw bryd trwy glicio ar y ddolen yn nhroedyn ein e-byst. I gael gwybodaeth am ein harferion preifatrwydd, ewch i’n gwefan: polisi preifatrwydd We use Mailchimp as our marketing platform. By clicking below to subscribe, you acknowledge that your information will be transferred to Mailchimp for processing. Learn more about Mailchimp's privacy practices here.