Yn ôl i bob cwrs

Math o Gwrs:

In-person

Hyd:

3 Diwrnod

Sgiliau/ gwybodaeth angenrheidiol:

Cwrs dechreuwyr

Cwrs Canolradd

Seiberddiogelwch trwy Ddylunio

Bydd y cwrs tri diwrnod hwn yn cryfhau’r ddealltwriaeth o ‘Seiber Ddiogelwch trwy Ddylunio’ ac mae wedi’i seilio ar bwysigrwydd rheoli risgiau seiberddiogelwch a bydd yn ymchwilio i bwysigrwydd “cadw’r goleuadau ymlaen” gan gynnal parhad busnes; drwy nodi, asesu a thrin y risgiau seiber i’r sefydliad yn briodol. Mae’r cwrs hwn yn trafod arwyddocâd cydymffurfiaeth unrhyw sefydliad sydd â chyfrifoldebau a gofynion cyfreithiol a rheoleiddiol a’r angen am reolaeth archwilio diogelwch ar gyfer asesiadau mewnol ac ardystiadau allanol.

Beth fyddwch chi'n ei ddysgu?

 • Amcanion a Strategaeth Seiberddiogelwch
 • Dylunio Seiberddiogelwch
 • Deddfwriaeth a Rheoliadau Seiber
 • Rheoli Diogelwch Gwybodaeth
 • Archwilio Diogelwch a Chydymffurfiaeth
 • Ffactorau Dynol
  Rheolaethau Diogelwch Technegol
 • Rheolaeth Trydydd Parti
 • Rheoli Risg Seiber

Ar gyfer pwy mae'r cwrs hwn?

 • Dadansoddwr Diogelwch Gwybodaeth
 • Cydymaith Llywodraethu, Risg a Chydymffurfiaeth
 • Dadansoddwr Risg a Rheolaeth Technoleg
 • Dadansoddwr Seiberddiogelwch
 • Dadansoddwr Sicrwydd Gwybodaeth
 • Swyddog Risg a Chydymffurfiaeth
 • Gweinyddwr Systemau
 • Ymgynghorydd Seiber/Diogelwch Gwybodaeth

Archebwch eich lle

10th Apr 24

Caerdydd, 09:00 - 17:00

£1,500

18th Jun 24

Caerdydd, 09:00 - 17:00

£1,500

Angen cwrs pwrpasol ar gyfer eich busnes? Gallwn helpu:

Holwch am gyrsiau pwrpasol

  Cofrestrwch i'n cylchlythyr

  Cewch y wybodaeth ddiweddaraf am y tueddiadau a’r technolegau seiberddiogelwch diweddaraf trwy ymuno â chylchlythyr y Cyber Innovation Hub heddiw.

  Gallwch ddad-danysgrifio unrhyw bryd trwy glicio ar y ddolen yn nhroedyn ein e-byst. I gael gwybodaeth am ein harferion preifatrwydd, ewch i’n gwefan: polisi preifatrwydd We use Mailchimp as our marketing platform. By clicking below to subscribe, you acknowledge that your information will be transferred to Mailchimp for processing. Learn more about Mailchimp's privacy practices here.