Yn ôl i bob cwrs

Math o Gwrs:

In-person

Hyd:

2 Diwrnod

Sgiliau/ gwybodaeth angenrheidiol:

Dim

Cwrs Dechreuwyr

Seiberddiogelwch trwy Ddylunio

Mae’r cwrs deuddydd hwn yn darparu lefel sylfaenol o ddysgu mewn ‘Seiber Ddiogelwch trwy Ddylunio’ a sut mae’n hanfodol, nid yn unig yn y cylch bywyd datblygu meddalwedd ond o bwysigrwydd mawr i gwrdd â nodau ac amcanion busnes unrhyw sefydliad. Mae'r cwrs yn ymdrin ag ystod eang o bynciau seiberddiogelwch, y mae angen i fframweithiau a pholisïau llywodraethu eu cynnwys yn weithredol er mwyn sefydlu ystum diogelwch da ar gyfer sefydliad.

Beth fyddwch chi'n ei ddysgu?

 • Strategaeth a dyluniad seiberddiogelwch
 • Deddfwriaeth a rheoliadau seiber
 • Rheoli diogelwch gwybodaeth
 • Archwiliad a chydymffurfiaeth diogelwch
 • Ffactorau dynol
 • Rheolaethau diogelwch technegol
 • Rheoli risgiau seiber

Ar gyfer pwy mae'r cwrs hwn?

 • Gweithwyr Cyffredinol
 • Rheolwyr Busnes
  Gweithwyr Proffesiynol Annhechnegol
 • Gweithwyr TG Proffesiynol a Rheolwyr
  Datblygwyr a Phrofwyr Cymwysiadau
 • Dadansoddwyr Diogelwch
 • Gweithwyr proffesiynol a Rheolwyr Seiberddiogelwch/Diogelwch Gwybodaeth

Archebwch eich lle

16th May 24

Caerdydd, 09:00 - 17:00

£1,000

Angen cwrs pwrpasol ar gyfer eich busnes? Gallwn helpu:

Holwch am gyrsiau pwrpasol

  Cofrestrwch i'n cylchlythyr

  Cewch y wybodaeth ddiweddaraf am y tueddiadau a’r technolegau seiberddiogelwch diweddaraf trwy ymuno â chylchlythyr y Cyber Innovation Hub heddiw.

  Gallwch ddad-danysgrifio unrhyw bryd trwy glicio ar y ddolen yn nhroedyn ein e-byst. I gael gwybodaeth am ein harferion preifatrwydd, ewch i’n gwefan: polisi preifatrwydd We use Mailchimp as our marketing platform. By clicking below to subscribe, you acknowledge that your information will be transferred to Mailchimp for processing. Learn more about Mailchimp's privacy practices here.