Yn ôl i bob cwrs

Math o Gwrs:

In-person

Hyd:

1-3 diwrnod (yn dibynnu ar lefel)

Sgiliau/ gwybodaeth angenrheidiol:

Yn dibynnu ar lefel

Technoleg Weithredol

Mae'r gyfres gynhwysfawr hon o gyrsiau yn sefydlu gwybodaeth, sgiliau a phrofiadau sylfaenol ym maes diogelwch technoleg weithredol. Mae pob cwrs yn ymdrin â chysyniadau allweddol sy'n gysylltiedig ag amgylcheddau technoleg weithredol ac yn datblygu sgiliau sylfaenol ar gyfer diogelu rhag ymosodiadau seiber. Mae pob cwrs yn adeiladu ar brofiad blaenorol, gan gryfhau dealltwriaeth o fygythiadau, risgiau, a thactegau ymosodiadau, wrth archwilio arferion gorau. Drwy labordai rhyngweithiol, bydd cyfranogwyr yn dysgu am ddiogelu yn fanwl, monitro diogelwch a chydymffurfio â fframweithiau a rheoliadau technoleg weithredol.

Argymhellir bod dysgwyr yn dechrau ar eu taith ym maes technoleg weithredol gyda’r cwrs hanfodion neu'n meddu ar wybodaeth, sgiliau a phrofiad blaenorol yn y maes technoleg weithredol cyn ymgymryd ag ‘Egwyddorion craidd technoleg weithredol'. Ni ellir archebu’r cwrs Hanfodion technoleg weithredol fel cwrs annibynnol, dim ond fel atodiad i’r cwrs ‘Egwyddorion Craidd Technoleg Weithredol'.

Dewiswch eich lefel:

Cofrestrwch i'n cylchlythyr

Cewch y wybodaeth ddiweddaraf am y tueddiadau a’r technolegau seiberddiogelwch diweddaraf trwy ymuno â chylchlythyr y Cyber Innovation Hub heddiw.

Gallwch ddad-danysgrifio unrhyw bryd trwy glicio ar y ddolen yn nhroedyn ein e-byst. I gael gwybodaeth am ein harferion preifatrwydd, ewch i’n gwefan: polisi preifatrwydd We use Mailchimp as our marketing platform. By clicking below to subscribe, you acknowledge that your information will be transferred to Mailchimp for processing. Learn more about Mailchimp's privacy practices here.