Yn ôl i bob cwrs

Math o Gwrs:

In-person

Hyd:

1 Diwrnod

Sgiliau/ gwybodaeth angenrheidiol:

Dim

Cwrs Hanfodion

Technoleg Weithredol (TW)

Bydd y cwrs undydd hwn yn eich helpu i sefydlu'r wybodaeth, y sgiliau a'r profiadau sylfaenol mewn technoleg weithredol. Byddwch yn archwilio'r cysyniadau sylfaenol sy'n gysylltiedig ag amgylcheddau technoleg weithredol. Bydd y cwrs yn datblygu'r sgiliau a'r wybodaeth sylfaenol sydd eu hangen i sicrhau amgylcheddau technoleg weithredol yn erbyn ymosodiadau seibr yn unol â safonau cydnabyddedig.

Sylwch: ni ellir archebu’r cwrs Hanfodion Technoleg Weithredol hwn fel cwrs ar ei ben ei hun, mae ar gael yn unig fel atodiad i’r cwrs OT Dechreuwyr ar gyfer y rhai sydd angen cyflwyniad i technoleg weithredoL.

Beth fyddwch chi'n ei ddysgu?

Argymhellir bod cyfranogwyr yn cychwyn ar eu taith ddysgu mewn ThG gyda’r cwrs ‘Hanfodion Technoleg Weithredol’ neu feddu ar wybodaeth, sgiliau a phrofiad blaenorol yn y maes Technoleg Weithredol cyn ymgymryd â chyrsiau uwch.

Ni ellir archebu’r cwrs Hanfodion Technoleg Weithredol hwn fel cwrs ar ei ben ei hun.

 • Technoleg Weithredol (OT)
 • TG Vs OT
 • Systemau Rheoli Diwydiannol (ICS)
 • Ystyriaeth dylunio
 • Systemau OT
 • Dyfeisiau system reoli
 • Protocolau ICS
 • Pensaernïaeth Gyfeirio
 • Menter Purdue
 • Cydgyfeirio a buddion TG/OT
 • Ymosodiadau Hanesyddol yn erbyn OT/ICS
  Bregusrwydd

Ar gyfer pwy mae'r cwrs hwn?

 • Peirianwyr ICS/OT
 • Technegwyr ICS/OT
 • Gweithredwyr ICS/OT
 • Staff TG ICS/OT
 • Peirianwyr Systemau Rheoli

Holwch am y cwrs hwn

  Angen cwrs pwrpasol ar gyfer eich busnes? Gallwn helpu:

  Holwch am gyrsiau pwrpasol

   Cofrestrwch i'n cylchlythyr

   Cewch y wybodaeth ddiweddaraf am y tueddiadau a’r technolegau seiberddiogelwch diweddaraf trwy ymuno â chylchlythyr y Cyber Innovation Hub heddiw.

   Gallwch ddad-danysgrifio unrhyw bryd trwy glicio ar y ddolen yn nhroedyn ein e-byst. I gael gwybodaeth am ein harferion preifatrwydd, ewch i’n gwefan: polisi preifatrwydd We use Mailchimp as our marketing platform. By clicking below to subscribe, you acknowledge that your information will be transferred to Mailchimp for processing. Learn more about Mailchimp's privacy practices here.